Luchtkwaliteit

NL7559KW7: Luchtkwaliteit

Fijnstof-meting

Deze webpagina is deels experimenteel en groeit mee met de ontwikkeling & test van de apparaten & software.
At-workZowel aan hardware als software is nog werk:
Bij de hardware wordt gezocht naar redelijk betaalbare invulling voor NO2&O3-meting
Bij de software vragen de data-synchronisatie en de grafiekgeneratie verbetering

Actuele status/ bijzonderheden:

Deze webpagina bevat


Actuele uitlezing: Fijnstof-waarden PM2.5 en PM10

De 2 klokjes tonen de laatstgemeten fijnstof-waarden uit de lokale SDS011-sensor op een schaal van 0 tot 200 ug/m3.

Classificatie-kleur voor Luchtkwaliteit afgeleid uit de RIVM-tabel voor Luchtkwaliteitsindex

Kwaliteit = Kleur Goed = Groen Matig = Blanco Onvoldoende = Geel Slecht = Rood
PM2.5 [ug/m3] 0 ~ 20 20 ~ 75 75 ~ 150 > 150
PM10 [ug/m3] 0 ~ 15 15 ~ 50 50 ~ 100 > 100

Deze site heeft geen prognose voor Luchtkwaliteit, maar wel de RIVM-site waaraan dit Meteo-Systeem indirect data toelevert via het Samenmeten_Dataportaal.

Top pagina Top rubriek volgende rubriek


24Uur-grafieken

De 24uur-grafieken op deze webpagina vatten metingen samen in een lopend venster met periodieke, online update, gesplitst naar een algemeen meteo-plaatje en naar 2 'fijnstof'-plaatjes.

Grafiek_Meteo24hr Omdat Fijnstof en Meteo interactie hebben, dient het algemene meteo-plaatje hiernaast als referentie met uit het Meteo-Systeem de hoofdcomponenten Temperatuur, Vocht, Luchtdruk, Neerslag en Wind:
- Temperatuur, Vocht, Neerslag en Wind extern uit TFA_Nexus meteo-sensoren.
- Luchtdruk uit een BMP180-sensor gekoppeld aan Domoticz.Grafiek1_Dust24hr 'Fijnstof'-Grafiek D1 toont ter vergelijking en aanvulling de ruwe, 'samengestelde' uitkomsten van de meteo-sensoren van de fijnstof-meetsets, gecombineerd met Licht en UVI uit het Meteo-Systeem.Actuele Luftdaten-kaartvertoning:
klik op een gekleurde 6-hoek voor meer info

Grafiek_Filters1_24hr Uit de 2 Fijnstof-meetsets vertonen diverse meetwaarden een sterk fluctuerend gedrag.
Filtering in de achtergrond onderdrukt de pieken en dalen.
'Fijnstof'-Grafiek D2 hiernaast toont de gefilterde, onbegrensde Fijnstof-waarden en Vocht-waarden:
grafiek D20 bevat ook de gefilterde waarden uit de thermometers van de fijnstof-setup.Commentaar bij deze en volgende grafieken:

De componenten in de 'fijnstof-plaatjes' zijn niet altijd 'enkel', maar zijn 'samengesteld'.

Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


Langetermijn-grafieken

De grafieken hieronder geven bijbehorende beelden met online update over langere termijn.
Bedenk daarbij dat de grafieken gemiddelde waarden tonen over een periode:
de middelingsperiode is steeds langer voor weekoverzicht, voor maandoverzicht en voor jaaroverzicht!
Gevolg is dat je per overzicht andere waarden kunt zien voor laatst, min. en max.
Vertoning van Stofwaarden is begrensd tot 100 ug/m3.
Grafiek_GP2Y10_Week Grafiek D3 toont alleen fijnstof-waarden, samengesteld in Domoticz & RRDTool
Mijlpalen voor deze grafiek:
Start metingen: 1 Februari 2018
Start metingen buitenshuis met SDS011:
12 Maart 2018
Start metingen buitenshuis met GP2Y10:
26 Maart 2018
Alternatieve beelden:
SDS011-info uit Luftdaten.info.
DHT22-grafieken uit Luftdaten.info.


Grafiek_Dust_Week De grafieken D4a & D4b en D4c & D4d vatten online de info experimenteel samen over de afgelopen week en afgelopen maand, resp. over het afgelopen kwartaal en jaar.
Mijlpalen voor deze grafieken:
Start van de grafieken:
03 Maart 2018
Start metingen buitenshuis met SDS011:
12 Maart 2018
Start metingen buitenshuis met GP2Y10:
26 Maart 2018Grafiek_Dust_Maand


At-workDe Kwartaalgrafiek en Jaargrafiek worden pas interessant als de dataprocessing stabiel is geworden.

Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


Waarom lokaal fijnstofmeten?

Luchtkwaliteit wordt bepaald op basis van de meetwaarden voor gassen en voor fijnstof, waarvan fijnstof het meest kritisch lijkt.
Per land wordt de Air Quality Index nog enigszins verschillend bekeken.
Het Nederlandse nationale luchtmeetnet geeft een globaal overzicht & voorspelling, buiten de Randstad niet goed dekkend.
Zoals bij ieder meteo-verschijnsel kan lokaal ook voor luchtkwaliteit heel sterke afwijking optreden.
Daarom voor een lokale, ruwe bepaling een eigen Fijnstof-meetopstelling gebouwd als verlengstuk van het Meteo-systeem:
geen pretentie van hoge kwaliteit & hoge nauwkeurigheid, want dat vraagt andere budgetten .....
Dat budget-aspect is een handicap voor de private toepassing van gas-sensoren voor bijv. NO2, omdat voor een DHZ-opzet eenvoudige, betaalbare & effectieve sensoren nog niet beschikbaar zijn.
Sommige lokale projecten gaan nu al dieper in de materie, maar voor mijzelf daarom bewust besloten om aan te sluiten bij een project dat wijd verspreid is:
Luftdaten.info met raakvlak naar RIVM via Samenmeten_Dataportaal

Top pagina Top rubriek volgende rubriek


Opbouw van de fijnstofmeetopstelling

Fijnstof-setup Voor een 'lokaal' zicht op deze materie zijn 2 Meetsets voor fijnstofmeting opgesteld aan de zijkant van de garage, allebei op ca. 2,5m~3m hoogte:
- de 'globale' meetset hangt het dichtst bij de straat op de muur. Afstand tot straatmidden ca. 15m.
Deze meetset is een samenstelling van een eenvoudige stofsensor met een Temp&RV&Baro-sensor, voor de fijnstof-waarden gericht op een algemene indicatie, direct bruikbaar binnen Domoticz. Gebaseerd op een concept beschreven in Let'sControlIt.
Blijft experimenteel vanwege de beperkte nauwkeurigheid, de gebrekkige calibratie-mogelijkheid en vanwege de onmogelijkheid van uitleg van de waarnemingen.
- de 'nauwkeuriger' meetset is gemonteerd achterin aan de tuinkant, onderaan de meetmast van het meteo-systeem.
Afstand tot straatmidden ca. 25m en afstand tot de muur/dakrand ca. 1m.
Deze meetset heeft hetzelfde sensoren-pakket als veel andere sets die deelnemen aan Luftdaten.info om een 'eerlijk' vergelijk van data mogelijk te maken met die andere sets.
Praktische uitvoeringsaspecten voor deze meetset worden o.a. beschreven op het HWA-Forum onder items Luchtmeting en Luftdaten-scripts

GP2Y10-sensor BME280-sensor WEMOS_D1_Set Power_Shield Basis_Opbouw_GP2Y Samenbouw1_GP2Y Samenbouw2_GP2Y Samenbouw3_GP2Y Samenbouw4_GP2Y Setup_GP2Y De 'globale' meetset met sensor type GP2Y10 geeft een ruwe, overkoepelende meting van het fijnstofgehalte.
Deze fijnstof-sensor heeft als directe begeleider in de meetbehuizing een BME280-sensor met meting van Temperatuur, Vocht en Luchtdruk.

De meetketen met GP2Y10 en BME280 is als volgt opgebouwd:

SDS011-sensor DHT22-sensor Processor Basis_Opbouw_SDS Samenbouw1_SDS Samenbouw2_SDS Samenbouw3_SDS Samenbouw4_SDS Setup_SDS De 'nauwkeuriger' meetset met sensor type SDS011 geeft een opgesplitste meting van het fijnstofgehalte.
Deze fijnstof-sensor heeft als directe begeleider in de meetbehuizing een DHT22-sensor met meting van Temperatuur en Vocht.

De meetketen met SDS011 en DHT22 is als volgt opgebouwd:

Top pagina Top rubriek


Terug naar de websectie voor Meteo
De websectie voor Experimenten begint hier
Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


startpagina
Copyright © 2013-2019 T4S
Het copyright voor informatie die beschikbaar komt cq. gekomen via externe links (ook zonder bronvermelding), berust bij de originele auteur, dus gebruik van die informatie heeft mogelijk beperkingen.