PV-Systeem, prestatie

Het PV-systeem bestaat uit een compact array op het zadeldak gericht op Oost (= +115 graden t.o.v. Noord), samen met een verspreide opstelling op het platte dak, die is gericht op Zuid (= +205 graden t.o.v. Noord).

Hoe presteert de configuratie onder invloed van de 'omgeving'?

Verwacht rendement per groep is afhankelijk van het nominale groepsvermogen, de kijkrichting en de 'omgeving'.
De eerste 2 aspecten kun je afleiden uit de tabel, terwijl het 3e aspect wordt bepaald door de nabijgelegen beplanting & bebouwing, het actuele weer en de tijd van het jaar.
De uitlezing door de diverse PV-loggers geeft mogelijkheid om iedere groep apart te bekijken t.a.v. prestaties over het jaar.
In 2016 en 2017 is gewerkt met een ongewijzigde configuratie, in 2018 met slechts een kleine aanpassing, en onveranderd in 2019, dus goed vergelijkingsmateriaal (afgezien van de uitschakeling van STECA1&580Wp in februari 2016 en een loggerstoring eind 2019).
De prestaties per groep/inverter zien er per jaar er uit zoals in de grafieken hieronder aangegeven.
Voor een 'eerlijke' vergelijking is de prestatie per groep/inverter teruggerekend naar Wh/Wp, oftewel de relatieve uitgangsenergie (Wh) per ge´nstalleerd vermogen (Wp).
Door die rekenkundige correctie speelt het verschil in absolute grootte per groep geen rol.

PV_2016 PV_2017 PV_2018 PV_2019Zichtbare effecten

 • STECA3, STECA4 en de Involars met hun panelen met bijna onbeperkte belichting lopen gelijk en zetten de maatstaf.
 • SAJ1.5+CIS-panelen presteert steeds boven verwachting tot juli:
  • koele CIS-panelen i.c.m. 'light-soaking' presteren boven spec
  • warme/hete en slecht belichte CIS-panelen voldoen aan de 'normale' spec
  • de SAJ-inverter maakt goed gebruik van het aangeboden vermogen.
 • STECA1+CIS-panelen en Solis+CIS-panelen hebben gelijke kijkrichting/belichting als SAJ1.5+CIS, maar laten geen voordeel zien in de koele periode, en blijven ook de rest van de tijd iets achter.
  Waarschijnlijk toe te schrijven aan minder geslaagde combinatie van inverter en panelen.
 • STECA2 zit in Groep C op het platte dak duidelijk ongunstig
  De schaduwwerking in morgen en middag zal hier meespelen.
 • STECA5 zit in Groep D op het platte dak ook niet gunstig, maar presteert beter dan STECA2.
  Omdat de panelen van groepen C en D om-en-om liggen, lijkt het prestatieverschil toe te schrijven aan het verschil in paneel-elevatie (Groep D = 10 graden t.o.v. Groep C = 30 graden).
In de grafiek zie je ook een 'delta'-lijn, die voor de STECA-inverters en de SAJ-inverter het verschil aangeeft tussen de metingen van de 'homemade' Loggers t.o.v. de schattingen door de 2 FP4All-PVLoggers.
In de statistiek blijkt over 2016, 2017 en 2019 het uiteindelijk verschil op jaarbasis uit te komen op <2%, en voor 2018 op <5%:
voor vergelijkbare, andere systeemconfiguraties in de buurt is dit verschil <3%, resp. voor 2018 en 2019 <5%.

Tussenbalans:
1) Is het mogelijk de output van de 4 CIS-panelen van STECA1 naar een hoger nivo te krijgen?
Jazeker: midden 2018 de 4 CIS-panelen overgezet naar een andere inverter (type Solis700) die zonder beperking met deze panelen kan werken.
Helaas presteert de Solis-inverter niet zo gunstig zoals de SAJ-inverter, maar vergelijkbaar met de STECAs.
2) Na 1 Augustus 2018 verhogen 2 extra CIS-panelen aan de vrijkomende STECA1 de nominale systeemcapaciteit met nog eens 330Wp.
STECA1+CIS levert een bijdrage, maar daarmee is alles gezegd .....
Uitdagingen:
3) Hoe krikken we de groepen met STECA2 en STECA5 naar dezelfde prestatielijn als STECA3&4?
Voor 2020 blijft 3) een actuele uitdaging.

PV_Yield De positionering en de verbindingen van de panelen en de inverters hebben de effecten hierboven beschreven,
maar duidelijk speelt de absolute capaciteit van de panelen en de continu´teit van productie een rol voor de totale opbrengst van de configuratie.
De grafiek laat de ontwikkeling zien van de PV_Opbrengst sinds de start op deze locatie,
- in verbinding met de opbouw van de configuratie (maar 'relativerend' met PV_PwrR = Relatieve PV_Energy per jaar), en
- in verbinding met de hoeveelheid zonuren (VolleZon = aantal zonuren per jaar, en Wh/uur = de gemiddelde energie per zonuur).

'Sprekende cijfers:'
- in 2004 initieel slechts 4 maanden productie (van 1 April tot 1 Augustus) tot defect van inverter PSI300
- in 2005 12 maanden productie met nieuwe PSI300 zonder enige schaduw van omringende bomen => PwrR is maximaal!
- 2006 ~ 2011 worden de bomen groter en gaan steeds meer schaduw geven => PwrR zakt in elkaar
- 2011 ~ 2015, uitbreiding van panelen, maar niet optimaal geplaatst => beperkte verbetering van PwrR
- 2015 en later, uitbreiding met panelen op het zadeldak van het huis & optimalisatie van combinaties.

Aanvullende PV-informatie

Additional (Dutch) PV-information

bovenkant pagina

English version


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


Top PV&Meteo_startpagina Copyright © 2013-2020 T4S