Experimenten

Aankoppelen van meer subsystemen, van meer sensoren, van meer afstandbediende schakelaars en van extra en/of andere software-functies voor PV-sturing, voor Meteo-uitlezing en voor Domotica vraagt experimenten, want zelden is er een standaard-oplossing direct bruikbaar.
Daarom eerst apart kijken he je iets oplost, en of een oplossing goed & robuust werkt, terwijl de 'productie' ongestoord doordraait.

De 2 Domotica-computers dienen in deze configuratie ook als testbed voor onderzoek en voor testen van oplossingen.
Pas als een setup bevredigend werkt kun je overgaan tot verder invoegen in het 'Systeem' en in de 'hogere' pagina's van de website.

Onderstaande toevoegingen zijn nu 'in wording/ in bewerking' (waarbij voor iedere toevoeging eerst wordt aangegeven wat de beweegreden) is:

 • Koude voeten gaven aanleiding tot aanbrengen van extra isolatie in vorm van de 2-laags Tonzon-kussens in de kruipruimte.
  Bij sterke condensvorming valt echter de onderste kussenlaag naar beneden, dus effectief daarna een 'halve invulling'.
  Vinden van een remedie vraagt onderzoek naar de oorzaken, i.s.m. firma Tonzon.
  Voor dat onderzoek sinds november 2016 online meting aan plafond en bodem van de kruipruimte om kwantitatief te bepalen f en hoe groot de vochtoverlast is, met registratie door het Domotica-syteem en vertoning via de lokale en remote webserver(s).
  Als effector misschien? toevoeging van een ventilatie-systeem, gestuurd door de meetprocessor.
 • PV-productie en lichtniveau hebben samenhang.
  Voor bepaling van die samenhang in meer detail dan nu met 2 meteo-sensoren een lichtmeting door 6 sensoren,incl. uitwerken tot 1 uitkomst.
  6 Sensoren lijkt veel, maar door schaduwwerking is er niet 1 enkele, optimale sensor-opstelling mogelijk, dus moet worden gewerkt met een 'distributed setup' waarvan de metingen door software worden gecorreleerd. Uiteraard met integratie in de lokale en remote website(s).
 • Energie-Info
  Duurzaam in-/uitschakelen vraagt een eenvoudige, directe vertoning van beschikbare energiewaarden.
  Nu is vertoning van energie-waarden (zowel voor productie als consumptie) alleen mogelijk door opgeroepen uitlezing via webpagina's.
  • Lokale inverter displays.
   Display1Een eenvoudig, lokaal 'technisch' display bij de inverters (en o.a. de wasmachines) is gewenst.
   Dan kun je daar direct zien hoeveel actueel PV-vermogen er totaal beschikbaar is.
   Het experimentele display hiernaast is wat klein:
   een volgende versie zal een schermpje met meer tekst krijgen.
  • Monitoring van beschikbare energiewaarden door de gebruikers
   Een 2e mooier uitgevoerd, lokaal display van meetresultaten voor gebruikers is gewenst, zodat bijv. de gebruikers in de huiskamer direct & actueel kunnen zien hoeveel PV-vermogen beschikbaar is cq. hoeveel electra geconsumeerd wordt, en ;-) dat veel goedkoper dan met een 'Toon' o.i.d.
 • Eigen grafische vertoning en Robuuste upload van Meteo-info naar HetWeerActueel.
  De grafieken uit andere programma's zijn vaak niet datgene wat je wenst als vertoning, omdat bepaalde elementen ontbreken, of beter anders vertoond moeten worden.
  De primaire upload t.b.v. HetWeerActueel komt nu (vanwege de beschikbare software) uit WsWin @ PC, en die upload moet continu doorlopen.
  Die opzet blijkt niet altijd betrouwbaar.
  Beter lijkt een opzet met toepassing van de 2 Raspberries, liefst redundant.
  Voor beide aspecten begint de aanpassing met een data-uitlezing via Domoticz, gevolgd door een andere manier van database-vorming.
  RRDTool is een opvolgende mogelijkheid om die database anders grafisch uit te beelden: dit plaatje is een voorbeeld van meteo-waarden voor de recente zeer stormachtige dag.
 • Lucht-kwaliteit/ Fijnstof-vervuiling begint steeds meer belang te krijgen.
  Momenteel is er wel een officieel nationaal meetnetwerk, maar dat is niet fijnmazig genoeg voor 'lokale' conclusies.
  GP2Y10-sensor SDS011-sensor
  Daarom voor mijn Meteo-Systeem in oprichting & test At-work een toevoeging van een eenvoudige breedband-dustsensor type GP2Y10 als Annex aan Domoticz, en een nauwkeuriger sensor SDS011 die gesplitst meetresultaten geeft voor deeltjes van 2,5 micron en 10 micron, en die meetwaarden upload naar een internationaal netwerk.
  Voor bepaling van luchtkwaliteit is NO2-meting een ontbrekend belangrijk element, maar dat hangt af van de beschikbaarheid van een betaalbaar, betrouwbaar meetconcept.

bovenkant pagina


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top PV&Meteo_startpagina
Copyright © 2013-2018 T4S